ERIK WENNERSTRANDS UTSTÄLLNINGAR

"HOMO MIGRANS"
IX internationella skulpturutställningen, Ølgod, Danmark
25 maj-29 september 2019

"MÅ CIRKELN FÖRBLI OBRUTEN"
Rotundan, Kalmar. 
september-oktober 2019