ERIK WENNERSTRAND 

 

Den bildvärld jag arbetar med fick sin första form 1993 i och med en serie om 17 akvareller sammanställda i Den orangea boken
Jag började samtidigt skulptera och skriva i syfte att utveckla de tankar som Den orangea boken hade introducerat.

Med min bildvärld vill jag gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld utgår från. I bildvärlden ingår motiv som trädet, Jorden och människan. Motiven står i relation till varandra och bildar tillsammans en levande organism. 

Oljemåleri, litografi, emalj, mosaik och teckning är de tekniker jag gärna använder mig av om jag gör 2-dimensionella verk. Trä, sten, brons, aluminium, betong, plast och järn är exempel på material jag skulpterar i. 

Bland separatutställningar vill jag nämna Rot och krona på Millesgården 2004-05 och Människomärke i Lunds domkyrkas krypta 2015. Min första offentliga gestaltning var  Om Jordens dragningskraft och stjärnornas  för Sachska barnsjukhuset i Stockholm år 2000.  En konstnärlig gestaltning som innehåller måleri, skulptur, dikt och mönsterläggning i golv. Det senast offentliga verket Tree and vault of heaven är en skulptur i granit för skulpturparken The Andres institute of art i Brookline, New Hampshire, USA 2016.

I konstprojektet Till det Vackra (1994-95) turnerade jag genom Stockholmsförorter med en utställning bestående av måleri och video. Stockholm-Kiruna tur och retur  var ett kringresande konstprojektet genom svensk glesbygd (1997). Med mig hade jag ett program som bestod av måleri, skulptur och spoken word framträdanden. 

Ett rum för Jorden rymmer min ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar av konstnärers verk samt rum för workshops, föredrag och andra aktiviteter. 

Ett Rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.

Erik Wennerstrand

 

                                                                                                             Erik Wennerstrand

Copyright © Erik Wennerstrand 2019