DEN ORANGEA BOKEN

Den orangea boken
Den bildvärld jag arbetar med fick sin första form 1993 i och med en serie om 17 akvareller som jag sammanställde i Den orangea boken

Copyright © Erik Wennerstrand 2019