MODELLER OCH SKISSER

Träd och himlavalv. Keramik.

Himmel och jord. Betong.

Ljus och skugga. Trä.

Figur i vax.

Ljus. Trä.

Natten och solen

                                                                                                                                          Dagen och Jorden. Betong.

Copyright © Erik Wennerstrand 2019