OM  

Ett Rum för Jorden är ett konstnärligt projekt som kretsar kring en bildvärld där trädet, människan och Jorden samverkar för att gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld utgår från. 

Ett rum för Jorden rymmer en ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar (se:aktuellt/utställningsrummet) samt
rum för kurser och workshops (se:aktuellt/kurser/workshops). 

Ett Rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.

Tid och rum


En samhällskropp med ett hjärta som slår så länge fred,
generositet och godhet är värderade mål och egenskaper.  
Godheten. Kostnaden vi får betala för världen. 


 

Jorden
En fälla gillrad 
för att fånga godhet

Vi bryter dagar ur dig
för att skydda oss
mot din gestaltlösa 
härkomst
Det är vår lott

Vi glömmer att du finns där
trots att du är våra dagars
moderliv

Morgondagen
Solen är dagens hjärta

Hjärtat är barnet
som tiden bär
över himlavalvet
i form av en sol

Slutar i havet
som gammal man
eller kvinna

Allt är ett och samma
här i den uppgående
solens land

Trädkronans blomning
och skuggans ödesbestämda
vandring mot sin källas rot

Allt är solens kölvatten

Mellan natt och natt


 

Nätter och dagar

Ljus

Solens strålar
Än lever Jorden

Än speglar jag mig
i min egen tid
som rinner likt vatten
ur sprickan i kärlet

Jag läser om mig 
i mina händers fångst
som vill till Jorden

Jorden bär mig
medveten

Trädet
Rotens renodling
av rikedomen

Tecknet för att
cirkeln håller

Trädet växer
Solen lyser
Jorden roterar

Det är roten som sjunger
urnattens sång

En sång som inte tystnar
så länge någon sjunger med

Må cirkeln förbli obruten

Må cirkeln förbli obruten

Skärvans drömTrädets rot
Vår dödlighet
Trädets krona
Födelsen av ett
nytt barn

Först var du ren rikedom
Sedan med tiden
sänkte sig ett medvetande
som en klädnad
över din kropp

Medvetandet 
om dödligheten
Livets sköra kärlNatten
Urnattens gräns
mot dagen

Klippan mot vilken
godheten krossas
skulle organismens hjärta
sluta att slå
 

Oxen som drar plogen

Himmel och jord

Att göra dag av natt
Att göra natt till dag
Att bruka den blinda jordenRikedomen
Oxen som drar plogen

Jorden och dagen
Mor och barn

Sfär

Horisonten speglar
det kraftfält som blir
när havet lämnar
en stjärna

För av hav och ur hav
är jag kommen
Uppstigen på land
Uppstigen på ordet land

Dialog blottar en annan värld

Tvåflodlandet

Organismen
En kropp med ett hjärta
som slår så länge 
vi lever i fred med
moderskapet

Mänskligheten
Organismens nationalitet
Vår patriotism
Bokstavligen måttet
på hjärtats hälsa

Gravitation

Symboliskt kärl

Träd och himlavalv

Rot och krona

Jorden ropade
Kärleken lyssnade
och kom

Kärleken lämnade
allt för att bli
människa på
Jorden

Himmel och jord

En spricka i natten

Organism
Du ensamme seglare
på det okändas hav

Trädet var ditt segel
Solen din vind

Vi är alla del av trädet
Av solens strålar
Av Jorden vi går på

Del av det hjärta
som slår sin väg
genom natten

Natten och solen

Copyright © Erik Wennerstrand 2019