OM  

Ett Rum för Jorden är ett konstnärligt projekt som kretsar kring en bildvärld där trädet, människan och Jorden samverkar för att gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld utgår från. 

Ett rum för Jorden rymmer en ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar (se:aktuellt/utställningsrummet) samt
rum för kurser och workshops (se:aktuellt/kurser/workshops). 

Ett Rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.

Tid och rum
 

Jorden
En fälla gillrad 
för att fånga godhet

Vi bryter dagar ur dig
för att skydda oss
mot din gestaltlösa 
härkomst
Det är vår lott

Vi glömmer att du finns där
trots att du är våra dagars
moderliv

Morgondagen

Solen är dagens hjärta

Hjärtat är barnet
som tiden bär
över himlavalvet
i form av en sol

Slutar i havet
som gammal man
eller kvinna

Allt är ett och samma
här i den uppgående
solens land

Trädkronans blomning
och skuggans ödesbestämda
vandring mot sin källas rot

Allt är solens kölvatten

Mellan natt och natt


 

Solens strålar
Än lever Jorden

Än speglar jag mig
i min egen tid
som rinner likt vatten
ur sprickan i kärlet

Jag läser om mig 
i mina händers fångst
som vill till Jorden

Jorden bär mig
medveten

Trädet
Rotens renodling
av rikedomen

Tecknet för att
cirkeln håller

Trädet växer
Solen lyser
Jorden roterar

Det är roten som sjunger
urnattens sång

En sång som inte tystnar
så länge någon sjunger med

Må cirkeln förbli obruten

Må cirkeln förbli obruten

Skärvans dröm

Himmel och jord

Dialog blottar en annan värld

Tvåflodlandet

Rot och krona

Jorden ropade
Kärleken lyssnade
och kom

Kärleken lämnade
allt för att bli
människa på
Jorden

En spricka i natten

Natten och solen

Copyright © Erik Wennerstrand 2019