ERIK WENNERSTRANDS
UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT


 

Skulptur i gjutjärn och granit för Örebro Norra Kyrkogård (monteras februari 2022)

Boken Människomärke (text och bild) ges ut på Ekström & Garay Förlag (vår 2022)

Skulpturutställning, Alvaret, södra Öland. Fr.o.m. våren 2022 t.o.m. augusti 2023.