Skulptur i gjutjärn och granit för Örebro Norra Kyrkogård (monteras december 2021)
Boken Människomärke (text och bild) ges ut på Ekström & Garay Förlag (vår 2022)

Kommande:
Skulpturutställning, Alvaret, södra Öland. Fr.o.m. våren 2022 t.o.m. augusti 2023.