ERIK WENNERSTRAND 

 

Med min bildvärld vill jag gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld utgår från. En kropp med ett hjärta som slår så länge vi lever i fred med moderskapet. Sedan 1993 arbetar jag med en motivvärld där trädet, jorden och människan samverkar. En berättelse om det vackra och sårbara i livet på Jorden. Var människas händer. En annan världs närvaro i vår. Vi är av två världar förenade i den öppna handen. Morgonens sol.

Oljemåleri, litografi, emalj, mosaik och teckning är de tekniker jag gärna använder mig av om jag gör 2-dimensionella verk. Trä, sten, brons, aluminium, betong, plast och järn är exempel på material jag skulpterar i. 

Bland separatutställningar vill jag nämna Rot och krona på Millesgården 2004-05 och Människomärke i Lunds domkyrkas krypta 2015. Min första offentliga gestaltning var  Om Jordens dragningskraft och stjärnornas  för Sachska barnsjukhuset i Stockholm år 2000.  En konstnärlig gestaltning som innehåller måleri, skulptur, dikt och mönsterläggning i golv. Det senast offentliga verket Tree and vault of heaven är en skulptur i granit för skulpturparken The Andres institute of art i Brookline, New Hampshire, USA 2016.

I konstprojektet Till det Vackra (1994-95) turnerade jag genom Stockholmsförorter med en utställning bestående av måleri och video. Stockholm-Kiruna tur och retur  var ett kringresande konstprojektet genom svensk glesbygd (1997). Med mig hade jag ett program som bestod av måleri, skulptur och spoken word framträdanden. 

Ett rum för Jorden rymmer min ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar av konstnärers verk samt rum för workshops, föredrag och andra aktiviteter. 

Ett Rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.

Erik Wennerstrand
 

                                                                                                                                                                                                              Erik Wennerstrand

Copyright © Erik Wennerstrand 2019