ERIK WENNERSTRAND 

Med min bildvärld vill jag gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld stammar från. En kropp med ett hjärta som slår så länge vi lever i fred med moderskapet. Sedan 1993 arbetar jag med en berättelse där trädet, jorden och människan samverkar. En berättelse om skönheten och hennes syskon sårbarheten. Varandras spegelbilder. 

Jag arbetar i huvudsak med skulptur, dikt och bild. Jag skulpterar i trä, sten, järn, brons, aluminium, betong, m.fl. material. Jag målar, gör grafik, arbetar med emalj och mosaik. 

Bland separatutställningar vill jag nämna Rot och krona på Millesgården 2004-05 och Människomärke i Lunds domkyrkas krypta 2015. Min första offentliga konstnärliga gestaltning var  
Om Jordens dragningskraft och stjärnornas  för Sachska barnsjukhuset i Stockholm år 2000. Det senast offentliga verket Tree and vault of heaven är en skulptur i granit för skulpturparken The Andres institute of art i Brookline, New Hampshire, USA 2016.

Ett rum för Jorden rymmer min ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar av konstnärers verk samt rum för workshops, föredrag och andra aktiviteter. 

Ett Rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.

Erik Wennerstrand

                                                                                                                                                                                                              Erik Wennerstrand

Copyright © Erik Wennerstrand 2019