SKULPTUR

Oxen som drar plogen. Träskulptur.

Gravitation. Betong.

Frågorna. Bemålad träskulptur.

Himmel och jord. Trä

Att göra dag av natt. Trä

Sfär. Trä

Morgondagen. Betong.

Jorden och dagen. Betong.

Må cirkeln förbli obruten. Brons.

Sluten form med skärningspunkt. Bemålad träskulptur.

Figur i rött. Bemålad träskulptur.

Copyright © Erik Wennerstrand 2019