SKULPTUR

Oxen som drar plogen. Träskulptur.

Gravitation. Betong.

Frågorna. Bemålad träskulptur.

Himmel och jord. Trä

                                                                                                                                           En är ingen, två är en

Att bruka jorden. Mobil skulpturgrupp i aluminium.

Morgondagen. Betong.

Må cirkeln förbli obruten. Brons.

Sluten form med skärningspunkt. Bemålad träskulptur.

Figur i rött. Bemålad träskulptur.

Copyright © Erik Wennerstrand 2019