OM  

Ett rum för Jorden är ett konstnärligt projekt som kretsar kring
en bildvärld där trädet, människan och Jorden samverkar för att gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld
utgår från. 

Ett rum för Jorden rymmer en ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar (se:aktuellt/utställningsrummet) samt 
rum för kurser och workshops.(se:aktuellt/kurser/workshops). 

Ett rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid
med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av
och med.

Tid och rum


Än lever Jorden

Än speglar jag mig
i min egen tid som
rinner likt vatten
ur sprickan i kärlet

Jag läser om mig 
i mina händers fångst
som vill till Jorden

Jorden bär mig
medveten

Copyright © Erik Wennerstrand 2019