OM  

Ett rum för Jorden är ett konstnärligt projekt som kretsar kring en bildvärld där trädet, människan och Jorden samverkar för att gestalta en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld utgår från. 

Ett rum för Jorden rymmer en ateljé och verkstad, ett rum för tillfälliga utställningar (se:aktuellt/utställningsrummet) samt rum för kurser och workshops.(se:aktuellt/kurser/workshops). 

Ett rum för Jorden är en plats öppen för tankar som rör vår tid med särskilt fokus på en värdig relation till den Jord vi lever av och med.

Tid och rum
Jorden
En fälla gillrad 
för att fånga godhet

Vi bryter dagar ur dig
för att skydda oss mot din
gestaltlösa härkomst
Det är vår lott

Vi glömmer att du finns där
trots att du är våra dagars
moderliv

SfärSolen är dagens hjärta

Hjärtat är barnet
som tiden bär
över himlavalvet
i form av en sol

Slutar i havet
som gammal man
eller kvinna

Natten och solen
Än lever Jorden

Än speglar jag mig
i min egen tid som
rinner likt vatten
ur sprickan i kärlet

Jag läser om mig 
i mina händers fångst
som vill till Jorden

Jorden bär mig
medveten

Copyright © Erik Wennerstrand 2019